Pasja, która trwa ponad dwadzieścia lat

Tłumaczenie to dla mnie nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja, która zaczęła się dwadzieścia lat temu, kiedy wszedłem w skład zespołu tłumaczy polskiej edycji Encyclopedia Britannica w Wydawnictwie KURPISZ.

Od tego czasu zdobyłem wykształcenie magisterskie na dwóch kierunkach: chemii oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmujące także najbardziej przydatne zagadnienia: tłumaczenie tekstów prawniczych, ekonomiczno-handlowych oraz naukowo-technicznych.

Specjalizacja teksty medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Obecnie zajmuję się niemal wyłącznie tekstami medycznymi, farmaceutycznymi i chemicznymi. Bezpośrednio i przez biura tłumaczeń pracuję z największymi koncernami farmaceutycznymi i firmami prowadzącymi badania kliniczne w Polsce i na świecie.

Nadal staram się podnosić kwalifikacje, tak by nowe zlecenia nie były zaskoczeniem, a teksty z dotychczasowych dziedzin tłumaczyć lepiej i sprawniej.

W pracy nie gwarantuję klientom najniższych cen i 24-godzinnej dyspozycyjności. Ogromną wagę przykładam za to do:

  • staranności tłumaczenia – wszelkie wątpliwości konsultuję z dostępnymi źródłami (drukowanymi oraz elektronicznymi) i specjalistami, a teksty są tłumaczone wyłącznie przeze mnie i sprawdzane co najmniej dwa razy pod względem zgodności z oryginałem i poprawności językowej
  • stylu – w tłumaczeniu często zapomina się o tym aspekcie tekstu, który jednak ma podobne znaczenie jak poprawność merytoryczna i jest jego integralną częścią;
  • terminowości – zawsze dotrzymuję uzgodnionych terminów, niezależnie od tego, ile pracy wymaga dany tekst; to samo odnosi się do ustalonej ceny, która zależy od trudności tekstu (od ogólnego do wysoko specjalistycznego), objętości oraz terminu.