Praca zawodowa (tłumaczenia, angielski-polski, polski-angielski)

 • tłumaczenia dokumentacji badań klinicznych, publikacji medycznych, kart wypisowych
 • tłumaczenia tekstów patentowych (dziedziny: chemia, farmacja, biotechnologia, ochrona środowiska, technologia)
 • tłumaczenia – instrukcje obsługi urządzeń analitycznych (chromatografów, spektrometrów, dyfraktometrów itd.)
 • tłumaczenia – teksty chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne (procedury, karty charakterystyki, instrukcje dokumenty Wspólnoty Europejskiej)
 • tłumaczenia – teksty farmaceutyczne (procedury, charakterystyki produktu leczniczego, informacje dla pacjenta, dokumenty Wspólnoty Europejskiej)
 • korekta publikacji naukowych

Wybrani klienci

 • The Dow Chemical Company
 • Bruker Polska
 • Sebia
 • Novartis
 • Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych
 • Polpharma
 • Promega
 • Siemens
 • BIG (Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen)
 • Quintiles
 • Covance
 • Polfa Warszawa
 • Bioton
 • Procter&Gamble
 • Parexel
 • Sanofi

Edukacja

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, na podstawie pracy „Pozyskiwanie danych leksykalnych z tekstów elektronicznych (na materiale czasopisma naukowego)” – 2011
 • Tytuł magistra filologii angielskiej – 2005 (praca magisterska „Translating the Encyclopedia Britannica: Assessment of domain specialists as technical translators”) – 2005
 • Tytuł licencjata filologii angielskiej – 2003 (praca licencjacka „Aspects of Technical Translation”) – 2003
 • Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2002
 • Dyplom magistra chemii Maxima cum Laude (praca magisterska „Yellow Lupine Cytokinin Binding Protein: Mutagenesis, Cloning, Expression, Purification, and Crystallization” – ocena bardzo dobra z wyróżnieniem) – 2002
 • Egzamin maturalny z wyróżnieniem – 1997
 • Finał Olimpiady Chemicznej – 1996
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 1993-97
 • Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 1 w Poznaniu – 1985-93

Stypendia, wyróżnienia

 • III miejsce w wielkopolskim Finale Regionalnym konkursu „Primus Inter Pares” na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej 2002
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej w roku akademickim 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000

Staże, badania za granicą

 • Stypendium na stanowisku Research Assistant w Faculty of Molecular Physiology and Biological Physics, University of Virginia Medical School w Charlottesville, USA – czerwiec-listopad 2001

Oprogramowanie

 • TRADOS Freelance 2019
 • Wordfast
 • MS Office

Znajomość języków obcych

 • angielski: biegła w mowie i piśmie
 • Certificate of Proficiency in English – ocena A 2002
 • niemiecki: średnio zaawansowany

Zainteresowania

 • fotografia przyrodnicza
 • gra na fortepianie
 • nauki przyrodnicze
 • obserwacje ptaków
 • góry i podróże, członek Akademickiego Klubu Górskiego „Halny”