Najważniejsze w mojej pracy:
staranność tłumaczenia

wszelkie wątpliwości konsultuję z dostępnymi źródłami (drukowanymi oraz elektronicznymi) i specjalistami, a teksty są tłumaczone wyłącznie przeze mnie i sprawdzane co najmniej dwa razy pod względem zgodności z oryginałem i poprawności językowej.

styl

w tłumaczeniu często zapomina się o tym aspekcie tekstu, który jednak ma podobne znaczenie jak poprawność merytoryczna i jest jego integralną częścią.

Terminowość

zawsze dotrzymuję uzgodnionych terminów, niezależnie od tego, ile pracy wymaga dany tekst; to samo odnosi się do ustalonej ceny, która zależy od trudności tekstu (od ogólnego do wysoko specjalistycznego), objętości oraz terminu.

Tłumaczenia biomedyczne wymagają bezkompromisowej staranności.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i wieloletniemu doświadczeniu oferuję najwyższej jakości tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne oraz tekstów patentowych.

Zapraszam do współpracy

Piotr Paryzek