tłumaczenia pisemne

tłumaczenia

tłumaczenie

tłumaczenia techniczne

tłumaczenia prawnicze

tłumaczenia profesjonalne

tłumaczenia specjalistyczne

Curriculum Vitae

Praca zawodowa
 • tłumaczenia - teksty chemiczne (procedury, dokumenty patentowe, karty charakterystyki, dokumenty Wspólnoty Europejskiej)
 • tłumaczenia - teksty farmaceutyczne (procedury, dokumenty patentowe, badania kliniczne, charakterystyki produktu leczniczego, informacje dla pacjenta, dokumenty Wspólnoty Europejskiej)
 • tłumacz polskiego wydania Encyclopedia Britannica, Wydawnictwo KURPISZ - od 1997 roku, dziedziny: fizyka, chemia, biochemia
 • tłumaczenia tekstów (w tym książek) ekonomicznych, prawniczych, medycznych i innych oraz stron internetowych
 • korekta publikacji naukowych
Edukacja
 • Studia doktoranckie w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - od 2005
 • Tytuł magistra filologii angielskiej - 2005
 • Praca magisterska "Translating the Encyclopedia Britannica: Assessment of domain specialists as technical translators" - 2005
 • Studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2003-2005
 • Tytuł licencjata filologii angielskiej - 2003
 • Egzamin licencjacki - ocena bardzo dobra - 2003
 • Praca licencjacka "Aspects of Technical Translation" - 2003
 • Studia licencjackie w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - rok akademicki 2002/2003
 • Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2002
 • Dyplom magistra chemii Maxima cum Laude - 2002
 • Praca magisterska "Yellow Lupine Cytokinin Binding Protein: Mutagenesis, Cloning, Expression, Purification, and Crystallization" - ocena bardzo dobra z wyróżnieniem - 2002
 • Egzamin magisterski - ocena bardzo dobra - 2002
 • Studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Indywidualne Studia Przyrodnicze (Wydział Biologii UAM) 1997-2002
 • Medal Wzorowego Wychowanka I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - 1997
 • Egzamin maturalny z wyróżnieniem - 1997
 • Finał Olimpiady Chemicznej - 1996
 • Finał Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego - 1995
 • Finał Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - 1994
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - 1993-97
 • Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 1 w Poznaniu - 1985-93
Stypendia, wyróżnienia
 • III miejsce w wielkopolskim Finale Regionalnym konkursu "Primus Inter Pares" na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej 2002
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej w roku akademickim 2001/2002
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku akademickim 2000/2001
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku akademickim 1999/2000
Staże, badania za granicą
 • Stypendium na stanowisku Research Assistant w Faculty of Molecular Physiology and Biological Physics, University of Virginia Medical School w Charlottesville, USA - czerwiec-listopad 2001
Znajomość języków obcych
 • angielski: biegła w mowie i piśmie
 • Certificate of Proficiency in English - ocena A 2002
 • niemiecki: średnio zaawansowany
Zainteresowania
 • fotografia przyrodnicza
 • gra na fortepianie
 • nauki przyrodnicze
 • obserwacje ptaków
 • góry i podróże, członek Akademickiego Klubu Górskiego "Halny"
 
Non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu

Strona główna    Branże    CV    Klienci    Kontakt    Rozrywka
Powered by E-surf